School Tours

Trips to Continental Europe are organised on a regular basis for students. The most recent trip was held in September 2022 and students visited Italy. The next trip will hopefully happen in September 2023 where students of both German and History will visit Salzburg and environs. Many other subject-related trips are organised both abroad and in Ireland. We have organised many school ski trips over the years to Italy, Classical Studies trips to Greece and Rome, a Music trip to Milan in Italy and trips to Berlin and Salzburg.

Turasanna Gaeltachta

Eagraítear turasanna Gaeltachta ó Ard Scoil San Lughaidh. Is minic a théann rangannna Ardteiste síos go Ráth Chairn, Co. na Mí, Oileán Acla nó chuig Inis Mór, Oileán Árainn do dheireadh seachtaine chun cabhrú le hullmhú don bhéaltriail ach go háirithe. Spreagtar na daltaí chun tabhairt faoi chúrsaí Samhraidh chun cur leis an bhfoghlaim sa scoil agus chun an cultúr Gaeltachta a bhlaiseadh dóibh féin.