An Ghaeilge agus an Cultúr Gaelach - St Louis High School website - new version

Go to content

Main menu:

An Ghaeilge agus an Cultúr Gaelach

CURRICULUM

AN GHAEILGE AGUS AN CULTÚR GAELACH

Táimid fíor-bhródúil as an nGaeilge in Ard Scoil San Lughaidh agus déanaimid gach iarracht ar í a spreagadh i measc na ndaltaí. Chomh maith le seo, eagraítear Seachtain na Gaeilge gach bliain sa scoil. Bíonn imeachtaí faoi leith ar siúl le linn na seachtaine seo: tráth na gceist, ceol traidisiúnta, céilithe, drámaíocht, díospóireachtaí, comórtaisí ealaíne srl. Bronntar fáinní ar scoláirí a fheabhsaíonn a gcuid Gaeilge labhartha. Cuirtear béim chomh maith ar an gcultúr Gaelach sa scoil – áit go dtugtar gach tacaíocht do dhíospóireachtaí, drámaíocht, ceol, caint phoiblí trí mheán na Gaeilge. Gach dara bliain eagraítear Féile na n-Ealaíon agus mar chuid de seo, tugtar cuireadh do scríbhneoirí agus filí na Gaeilge teacht chun cainte leis na scoláirí. I measc na cuairteoirí cáiliúla a thug cuairt orainn thar na blianta ná Nuala Ní Dhomhnaill, Áine Ní Ghlinn; Alan Titley agus Siobhán Parkinson. Is beatha teanga í a labhairt!
  
Turas Gaeltachta Ardscoil San Lughaidh 2013 go hOileán Acla

Ar an 26ú Méan Fómhair 2013 chuaigh caoga trí dalta le ceathrar múinteoir, Ms. O’Connor, Ms. O'Sullivan, Ms. Healy agus Ms. Duggan ar thuras Gaeltachta chuig Coláiste Acla. Chuamar ann chun spórt agus spraoi a bheith againn trí mhéan na Gaeilge. D’fhágamar an scoil ar a hocht a chlog ar maidin le málaí móra bagáiste againn go léir! Bhí an turas fada ach ba chuma linn mar bhí sceitimíní orainn. Shroicheamar Coláiste Acla ag am lóin agus bhí béile blasta againn ansin. Bhí na mná tí go han-deas agus bhí na béilí go léir go hálainn ar fad.

Bhíomar gnóthach ó mhaidin go hoíche agus ghlacamar páirt in a lán gníomhachtaí a bhí eagraithe dúinn. Chuamar ag caghadóireacht, ag surfáil agus ag pleidhcíocht sa phortach. (Léim Ms. Duggan agus Ms.O’Connor isteach ar dtús!) Chuamar ar shiúlóid mhór agus bhí céilí den scoth againn i halla na scoile. Bhí Ms.O’Sullivan agus Ms.Healy go hiontach ar fad ag rince!

Bhíomar go léir tuirseach traochta caite amach ag filleadh abhaile ar an 28ú lá. Bhaineamar idir taitneamh agus tairbhe as ár dturas agus tá súil againn dul ar ais arís .

 
 
Back to content | Back to main menu